Panta Rhei en Panta Paideia willen als leerbedrijf de gelegenheid bieden te werken in een reële arbeidssituatie waar beroepsindicatie mogelijk is. Binnen Panta Rhei kunnen leerlingen van beroepspraktijkvormen (BPV) een deel van hun eindtermen realiseren.
Panta Rhei BV is sinds 1998 door Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als bevoegd leerbedrijf.

Het BPV-beleid is van toepassing op:
- Sociaal Agogisch Werk (SAW) : Helpende Welzijn niveau 1 en 2.
Sociaal pedagogisch medewerker niveau 3 en 4.
- Praktijkopleider

Panta Rhei en Panta Paideia hebben o.a. voor de volgende functies mogelijkheden voor BPV:
- pedagogisch medewerker babygroep, peutergroep , halve dagopvang en/ of naschoolse opvang
- groepshulp babygroep , peutergroep , halve dagopvang en/of naschoolse opvang

Panta Rhei en Panta Paideia bieden de stagiaire de gelegenheid te werken in een reële arbeidssituatie :
- de stagiaire wordt uitsluitend bovenformatie ingezet
- de stagiaire werkt onder verantwoordelijkheid van de werkbegeleider en de andere’ gediplomeerde pedagogisch medewerkers op de groep
- de stagiaire volgt geen vergaderingen
- de stagiaire mag niet alleen met kinderen buiten zijn: er moet altijd een pedagogisch medewerker bij de stagiaire zijn
- de stagiaire heeft met de ouders van de kinderen geen informatieoverdracht.