Panta Rhei is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang  en volgt de door Brancheorganisatie Kinderopvang tot stand gebrachte Algemene Voorwaarden en de kwaliteitseisen vastgesteld in de Wet kinderopvang.
De Wet wil de combinatie arbeid en zorg vergemakkelijken en de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen, op het gebied van o.a. huisvesting, opleiding personeel, verhouding tussen het aantal groepsleiding en het aantal kinderen, spelmateriaal, veiligheid en hygiëne.

GGD regio Utrecht is door gemeente Amersfoort aangesteld als toezichthouder.

Sinds 2002 werken we volgens het Kwaliteitsmanagement-systeem.

Panta Rhei staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierin staan alle kindercentra die zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. U kunt het LRK inzien via de website Landelijkregisterkinderopvang.nl.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.