• Gegevens kind

  • Gegevens ouders

  • Gegevens over de wensen van de opvang

  • Gewenste opvang BSO

    * Een vakantiedag duurt de gehele dag van 7.30 tot 18.30