Voor vragen over gezondheid en opvoeding: www.kindertherapeuticum.nl

U kunt een tegemoetkoming kinderopvang aanvragen bij: www.belastingdienst.nl

Voor het plannen van de route naar Panta Rhei/ Panta Paideia: www.routeplanner.nl

Inspectierapport van de Toverfluit: http://www.ggdmn.nl/scripts/download.asp?ID=6169

Inspectierapport van de NSO van Panta Rhei:  AMERSFOORT Panta Rhei (BSO) Daam Fockemalaan 22 ID087243 def

Inspectierapport van het KDV van Panta Rhei: AMERSFOORT Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan 22 ID080965 def

www.vrijeschoolliederen.nl

www.landelijkregisterkinderopvang.nl