Zowel Panta Rhei als Panta Paideia heeft een eigen oudercommissie. Hebben jullie ideeën, vragen of opmerkingen voor de oudercommissie? Laat het ons weten, we horen graag wat jullie bezighoudt! Spreek ons aan of bereik ons via de mail;

Voor Panta Rhei: oudercommissiepantarhei@gmail.com

Voor Panta Paideia: oudercie.pantapaideia@gmail.com

Oudercommissie Panta Paideia:

 

IMG_3047

Ik ben Nynke Caspers, ook bekend als de moeder van Isabelle (Boomfluiters) en Julian (Tuinfluiters).  Naast mijn leven rondom het gezin, werk ik als opleidingsadviseur bij de Baak; opleidingsinstituut op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en ondernemerschap. Sinds enkele maanden ben ik betrokken als voorzitter van de oudercommissie van PP. Kwaliteit en integriteit zijn belangrijke waarden die ik graag meebreng!

 

 

Casper

Ik ben Casper Höyng, ook bekend als de vader van Siebe (Tuinfluiters) en Mette (Toverfluit). In het dagelijks werk ik als marketeer bij Merces, een administratief ondersteuner voor de onderwijssector. Door lid te zijn van de oudercommissie wil ik bijdragen aan optimale communicatie tussen ouders en opvangorganisatie.

 

 

 

 

Oudercommissie Panta Rhei
De oudercommissie van Panta Rhei vertegenwoordigt alle ouders van de dagopvang en BSO, praat vanuit dat perspectief mee met de leiding over verschillende onderwerpen en brengt hierbij advies uit. Onderwerpen voor het komende jaar zijn onder andere: de tarieven, het pedagogisch beleid, het klanttevredenheidsonderzoek, voedingsbeleid en het beleid rondom infectieziekten. We komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en werken volgens een jaarplanning. 

Contact met de Oudercommissie
Op het prikbord bij Panta Rhei kun je zien wie er nu in de Oudercommissie zitten. Als je het leuk vindt om mee te denken; spreek ons gerust aan op de gang of stuur een mailtje naar: oudercommissiepantarhei@gmail.com

 

Op deze pagina wordt de informatie van de oudercommissie gepubliceerd. Om de bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Deze is gratis te downloaden op de Adobe website.

Reglement_van_de_oudercommissie_van_locatie_Daam_Fockemalaan

regelement oudercommissie PP 01-2016

Reglement_van_de_centrale_oudercommissie

Infectieziekte_schema_voor_ouders

jaarverslag 2013 klachtencommissie oudercommisie locatie Romeostraat

Jaarverslag klachten oudercommissie Panta Rhei 2014

Jaarverslag 2014 Klachtencommissie voor ouders

klachtenreglement 2016