Waar staan wij voor?

Vergaande aandacht voor ontwikkeling

 • Eigenheid en behoefte van het kind voorop
 • Hoog opgeleide pedagogisch medewerkers
 • Stabiel dagelijks ritme
 • Vast leggen van ontwikkelingsfases met waarnemingsmethode (kindbeeld)


Dicht bij de natuur

 • Bos en natuurspeeltuin
 • Elke dag buitenspelen en mogelijkheid tot buiten slapen
 • Leven met het ritme van de seizoenen
 • Plukken uit eigen groentetuin
 • Horen, zien, ruiken, voelen, proeven


Duurzame & biologische producten

 • Biologisch eten & drinken
 • Duurzaam speelgoed
 • Gebruik van duurzame en natuurlijke materialen en producten
 • Maatschappelijk verantwoorde partners


Bewust meer voor jouw kind!