De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of ons kinderdagverblijf en BSO aan de gestelde eisen voldoen.

De actuele inspectierapporten vindt u voor:

Panta Rhei:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf

LRK-nr DO    596565628

LRK-nr BSO  941476054

Panta Paideia:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf

LRK-nr DO    177993431

LRK-nr BSO  188685716