De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of ons kinderdagverblijf en BSO aan de gestelde eisen voldoen.

Hier kunt u de volledige Inspectierapporten van Panta Rhei Kinderdagverblijf downloaden:

Panta Rhei (KDV), Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Panta Rhei (KDV), Daam Fockemalaan 22, Amersfoort ID242496 def

Panta Rhei (BSO), Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Hier kunt u de volledige Inspectierapporten van Panta Paideia Kinderdagverblijf downloaden: