De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of ons kinderdagverblijf en BSO aan de gestelde eisen voldoen.

De actuele inspectierapporten vindt u voor:

Panta Rhei:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=14509 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=14714

Panta Paideia:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=117095

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=117153