Download hier het volledige Pedagogisch beleidsplan van Panta Rhei en Panta Paideia.

Voor het pedagogisch beleidsplan van de dagopvang van Panta Rhei klik hier

Voor het pedagogisch beleidsplan van de bso van Panta Rhei klik hier

Voor het pedagogisch beleidsplan van de dagopvang van Panta Paideia klik hier

Voor het pedagogisch beleidsplan van de bso van Panta Paideia klik hier

Naast een Pedagogisch Beleidsplan hanteren wij binnen ons kindercentrum een Kwaliteitshandboek. Met elkaar werken wij conform de procedures en instructies zoals opgesteld in ons kwaliteitsmanagementsysteem en vastgelegd in dit bedrijfshandboek. Een structurele invulling van onze taken en verantwoordelijkheden is alleen mogelijk door optimale kwaliteit in de praktijkvoering te realiseren. Daartoe is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem, zoals vastgelegd in dit handboek, een effectief hulpmiddel.