Ruilservice is iets dat ons bezig heeft gehouden. We willen dit graag aan je uitleggen.

Als een kind op een reguliere opvangdag niet komt spelen kan deze dag geruild worden voor een andere dag. De afdeling planning kijkt naar de mogelijkheden en geeft via de mail aan of de aangevraagde dag ook door kan gaan, hierbij wordt oa gekeken naar de groepsbezetting (kind/ leidster ratio) en bij de BSO bovendien naar de al dan niet beschikbare plekken in de taxi. 

Om de continuïteit en de stabiliteit op de groepen te bewaken gelden er bepaalde voorwaarden voor het ruilen. Als er regelmatig geruild wordt, spelen er regelmatig voor die dag onbekende kindjes op de (basis)groep. Dit geeft veel onrust bij de kinderen en verstoort de stabiliteit van de groepen. Stabiliteit betekent dat de situatie voor de kinderen in het kinderdagverblijf duidelijk, voorspelbaar en vertrouwd is. De kinderen zijn goed bekend en vertrouwd met de vaste pedagogisch medewerkers en andere kinderen in hun groep. Ze kunnen voorspellen wie ze tegenkomen en kunnen zich daarop verheugen. “Als kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers niet kennen gaat veel aandacht en energie zitten in het begrijpen van wat er allemaal om hen heen gebeurt.“
Een vaste groep zorgt er niet alleen voor dat kinderen kunnen voorspellen welke kinderen en pedagogisch medewerkers zij tegenkomen maar ook dat ze elkaars manier van doen herkennen. Zij hoeven niet steeds opnieuw hun plaats in de groep te bepalen, waardoor er ruimte ontstaat voor spelen en ontwikkelen. Voorspelbaarheid van de dagelijkse gang van zaken op de groep draagt bovendien bij aan de gevoelens van veiligheid van kinderen. Wij proberen deze voorspelbaarheid onder andere te bewaken door beperkt ruilmogelijkheden te bieden, waardoor er niet te vaak en te veel wisselende gezichten op de groepen zijn. Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop.