Alleen met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een reguliere opvangdag te ruilen tegen een andere dag.

- Per kind kan per kalendermaand (vervaldatum en ruildatum liggen binnen de kalendermaand + 5 werkdagen in de daarop volgende maand) één reguliere opvang dag geruild worden.
- Een ruildag kan alleen worden toegekend wanneer er plaats is op de eigen groep van uw kind.
- Nationale feestdagen (waarop we gesloten zijn) kunnen niet geruild worden.
- BSO uren in de schoolweken kunnen alleen geruild worden in de schoolweken, BSO uren in de vakantieweken kunnen alleen geruild worden in de vakantieweken. Uren kunnen niet worden opgesplitst, ruilen kan per dag/dagdeel
- Ruildagen kunnen maximaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd. 
- Ruildagen kunnen tot uiterlijk één week voorafgaande aan de week waarin de ruildag ingezet wordt, worden aangevraagd.
- Na akkoord ruildag kan deze niet nogmaals geruild worden.
- Niet afgenomen reguliere contractdagen van een kind kunnen niet als ruildag voor een ander kind worden ingezet.