Alleen met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een extra opvangdag naast een reguliere opvangdag.

- Een extra dag kan alleen worden toegekend wanneer er plaats is op de eigen groep van uw kind op de gewenste dag.
- Extra dagen kunnen maximaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd. 
- Een extra dag kan alleen worden geannuleerd als deze nog niet in rekening is gebracht, mocht de extra dag wel in rekening zijn gebracht dan bieden wij de mogelijkheid deze dag te ruilen.