Welkom bij kindercentrum Panta Rhei & Panta Paideia!

 

 

 

Panta Rhei & Panta Paideia zijn kinderdagverblijven en BSO’s die goed aansluiten bij ouders die hun kinderen graag bewust willen opvoeden. Wij zijn al 22 jaar groen, werken met eerlijke producten en materialen, hoog opgeleide pedagogisch medewerkers en bieden een inspirerende omgeving voor je kind.

Onze medewerkers hebben een open houding: 'Wie ben jij, wat heb jij nodig en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?' Zo kan het kind zich echt laten zien en is vrij om zichzelf en talenten te ontplooien. Wij scheppen voorwaarden en bieden stimulans voor een goede ontwikkeling op alle gebieden. Dit alles in een warme, huiselijke, uitdagende en groene omgeving.

Missie: Bewust meer voor jouw kind!

Visie: We ontvangen kinderen in een huiselijke omgeving omringd door betrokken en gekwalificeerde medewerkers. Door kinderen (met respect voor de eigenheid van het kind) bewust en met aandacht om te leren gaan met elkaar en de wereld waarin zij leven, krijgen zij de kans op te groeien tot evenwichtige mensen die van betekenis zijn in deze wereld. Hierbij laten we ons inspireren door de antroposofie.

Natuurbeleving is voor ons een hele belangrijke kernwaarde en onlosmakelijk met Panta Rhei & Panta Paideia verbonden. Buiten spelen in een groene omgeving, buiten en binnen leven met de seizoenen, kiezen voor natuurlijke materialen, biologische voedingsmiddelen en producten; dit zijn een paar aspecten die illustreren dat wij letterlijk en figuurlijk dichtbij de natuur staan. Logo-Kwaliteitsmerk-Groene-Kinderopvang-JPEGPanta Rhei heeft het kwaliteitsmerk "Groene Kinderopvang" van Stichting Groen Cement.


 


Onze pedagogisch medewerkers van de peutergroepen werken met het programma “Speelplezier”. Binnen Speelplezier mogen alle peuters spelenderwijs groeien in sociaal-emotionele en sociaal-communicatieve vaardigheden; in taal; in ontluikende gecijferdheid en in de motorische ontwikkeling. 

 

Kinderdagverblijf
 

Een impressie van ons kinderdagverblijf.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse Opvang

Een impressie van onze buitenschoolse opvang.